PEP criteris per als ensenyaments tècnics

 
Ensenyaments tècnicsRequisits en l'apartat 1.1.A Publicacions científiques
• Professor contract doctor
• Professor d'universitat privada
• Mínim de 8 publicacions recollides en Science Citation Index.
• Es pot considerar un nombre menor de treballs si corresponen a publicacions d'elevada qualitat (ex. publicacions situades en el primer terç de la llista de l'àrea.
• També es valoraran els articles publicats en revistes recollides en bases de dades internacionals d'enginyeria:
- TRIS Electronic Bibliography data
- International Development Abstracts
- International Civil Engineering Abstracts
- Environmental Abstracts
- Applied Mechanical Reviews
- Applied Science and Technology Index
- Arts and Humanities Citation Index
- Avery Index to Architectural Periodicals
• Excepcionalment es valoraran els treballs inclosos en les actes de congressos internacionals.

Àrees de coneixement caracteritzades per una activitat que inclou elements de creació artística:
• Mínim de 6 aportacions de qualitat contrastable: projectes arquitectònics, articles publicats en revistes de difusió internacional i reconegut prestigi, patents internacionals en explotació o llibres de difusió i referència internacional.

Per a la valoració de projectes arquitectònics i artístics es tindrà en compte:
• El caràcter innovador constatat per els premis i distincions rebuts.
• Impacte en la literatura especialitzada nacional i internacional.
• Haver-se mostrat en exposicions amb catàleg.
• Participar en exposicions de prestigi, de caràcter monogràfic dedicades a un sols autor.
• Participar com a comissari d'exposicions, sempre que es publique un catàleg amb repercusió en els mitjants especialitzats.
• Professor ajudant doctor• Mínim de 4 publicacions recollides en Science Citation Index. Es pot substituir un article per una patent internacional.
• Es pot considerar un nombre menor de treballs si corresponen a publicacions d'elevada qualitat (ex. publicacions situades en el primer terç de la llista de l'àrea.
• També es valoraran els articles publicats en revistes recollides en bases de dades internacionals d'enginyeria:
- TRIS Electronic Bibliography data
- International Development Abstracts
- International Civil Engineering Abstracts
- Environmental Abstracts
- Applied Mechanical Reviews
- Applied Science and Technology Index
- Arts and Humanities Citation Index
- Avery Index to Architectural Periodicals
• Excepcionalment es valoraran els treballs inclosos en les actes de congressos internacionals.

Àrees de coneixement caracteritzades per una activitat que inclou elements de creació artística:
• Mínim de 3 aportacions de qualitat contrastable: projectes arquitectònics, articles publicats en revistes de difusió internacional i reconegut prestigi, patents internacionals en explotació o llibres de difusió i referència internacional.

Per a la valoració de projectes arquitectònics i artístics es tindrà en compte:
• El caràcter innovador constatat per els premis i distincions rebuts.
• Impacte en la literatura especialitzada nacional i internacional.
• Haver-se mostrat en exposicions amb catàleg.
• Participar en exposicions de prestigi, de caràcter monogràfic dedicades a un sols autor.
• Participar com a comissari d'exposicions, sempre que es publique un catàleg amb repercusió en els mitjants especialitzats.

Sorry, the comment form is closed at this time.