ANECA. ACADEMIA

 

ACADEMIA2ACADEMIA és el programa  d’ANECA  que avalua el perfil dels sol·licitants per obtenir l’acreditació  necessària per a  poder accedir  als cossos docents universitaris.

 

CategoriaConvocatòria
• Cos de Catedràtics d'universitat
• Cos de professors titulars d'universitat
• En aquest moment està oberta la presentació de sol·licituds
• El Reial Decret 415/2015, de 29 de maig modifica el Reial Decret 1312/2007 de 5 d'octubre pel qual s'estableix l'acreditació nacional per l'accés als cossos docents universitaris.

Instruccions per a la sol·licitud

Les consultes a ANECA sobre aquest programa s’atenen exclusivament a través del compte de correu ayuda.acreditacion@aneca.es