Acreditació i Avaluació

 

L’objectiu principal d’aquestes pàgines és identificar i facilitar l’accés a les dades que necessiteu per a omplir els formularis per les acreditacions, sexennis i trams de recerca de l’ANECA, l’AVAP i la CNEAI.

La producció científica personal o institucional és avaluada en gran part tenint en compte l’impacte que té en la societat. Aquest impacte es mesura a partir d’indicadors basats en el nombre de citacions que els articles i/o revistes reben, principalment, per part de la comunitat científica.
En aquestes pàgines trobareu els recursos que us permetran localitzar els indicadors que avaluen les publicacions científiques i els enllaços als organismes oficials per obtenir les acreditacions.

Sexennis: preguntes freqüents

Agències extrangeres

En altres països del nostre entorn existeixen també agències d’avaluació i acreditació del professorat universitari:

  • França, AERES, Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (llistat de revistes)
  • Itàlia, ANVUR, Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (llistat de revistes)
  • Brasil, Plataforma SUCUPIRA
  • En els països de l’àmbit anglosaxó, no existeixen organismes similars ja que la contractació és directa per part de cada institució universitària.