RODERIC

 

En aquesta pàgina trobaras informació sobre el repositori institucional de la Universitat de València, RODERIC. Es concep com una finestreta única per a l’accés i la difusió de la producció digital de la Universitat. RODERIC respon al compromís de la Universitat amb el moviment d’accés obert al coneixement adquirit amb la seua adhesió a la Declaració de Berlín (30 Setembre de 2008).

 

Què es pot trobar en RODERIC?

El repositori està destinat a arreplegar i difondre la producció digital generada pels membres de la comunitat universitària en matèria de cultura, docència, col·leccions digitals, i investigació. Els continguts abasten totes les matèries científiques que s’imparteixen a la Universitat i recull tot tipus de materials digitals, tant preprints com postprints, comunicacions a congressos, documents de treball, materials docents i objectes d’aprenentatge, revistes editades per la Universitat de València, així com documents i materials resultants de l’activitat institucional realitzada pels seus centres, unitats i serveis.

 

Quins són els seus objectius?

Recollir, preservar i donar visibilitat a la producció intel·lectual de la Universitat de València

  • RODERIC es proposa actuar com un aparador de la investigació de la Universitat, un arxiu on els docents mostren els seus treballs i els departaments les seves línies d’investigació, la qual cosa pot facilitar les tasques de les agències d’avaluació.
  • Des del punt de vista dels usuaris apareix com un lloc d’intercanvi d’informació que potencia o promou la creació, la difusió i l’ús del coneixement generat per la comunitat acadèmica de la Universitat de València.

Incrementar la difusió, ús i impacte de la investigació

  • RODERIC utilitza protocols internacionals normalitzats que garanteixen la visibilitat dels documents en els cercadors d’Internet, com Google. Nombrosos estudis assenyalen l’augment de l’ús dels documents als quals s’accedeix a través d’arxius oberts, la qual cosa pot proporcionar major impacte de les publicacions dels investigadors i major prestigi institucional.
  • Tots els documents de RODERIC tenen assignat un identificador únic que garanteix el seu accés permanent.

Preservar a llarg termini la investigació

  • A través de l’autoarxiu, RODERIC garanteix la preservació i accés a llarg termini de tots els continguts emmagatzemats, comprometent-se a la migració dels formats quan el canvi tecnològic així ho requerisca.

 

Qui pot dipositar documents en RODERIC?

Solament podran dipositar documents en RODERIC els membres de la Universitat de València. Per poder dipositar documents haurà d’identificar-se en El meu RODERIC amb l’usuari i contrasenya de la Universitat. Els membres de la Universitat de València poden dipositar documents d’investigació o de docència.

Per documents d’investigació entenem tots aquells que arrepleguen resultats d’investigació en qualsevol àrea temàtica o disciplina i hagen estat publicats pel personal de la Universitat. Inicialment es poden distribuir en RODERIC:

  • Tesis llegides a la UV.
  • Articles publicats en revistes, ja siguen d’accés obert o no, dels quals l’autor tinga els drets d’explotació que permeten la comunicació pública dels mateixos a través d’Internet.
  • Llibres, capítols de llibre, ressenyes, recensions, congressos, ponències que hajen passat per un procés de revisió d’experts o comissió.

Per documents de docència entenem qualsevol material original que puga ser d’interés per a la seua utilització en l’aula. 

 

Qui gestiona RODERIC?

La gestió, manteniment i preservació del material dipositat en RODERIC és responsabilitat del Servei de Biblioteques i Documentació en estreta col·laboració amb el Servei d’Informàtica.

 

Com diposite un article de revista en RODERIC?

Els articles de revista sempre hauran de dipositar-se a través de l’aplicació GREC. A través de la passarel·la existent entre GREC i RODERIC podrà adjuntar en Curricul@ el PDF del seu article. Si els drets de propietat intel·lectual ho permeten, aquest fitxer serà emmagatzemat i distribuït en el repositori. Guia per dipositar articles

1. Identificar-se en GREC amb l’usuari i contrassenya institucionals.
2. Seleccione “Publicacions en revistes”.
3. Seleccione el registre al que desitja adjuntar el document PDF.
4. Faça clic en “Adjuntar el document” en l’apartat “Dades per al Dipòsit Digital de la UV”. Recomanem adjuntar la versió pre-print del seu article.
5. Faça clic en “Desconnecta i tramet les actualitzacions del teu CV a la base de dades institucional”.
6. El personal de la biblioteca comprovarà les dades i els permisos editorials abans de pujar el seu document a RODERIC.

 

Quina versió de l’article (preprint, postprint, PDF de l’editor) puc dipositar en el repositori?

Pots comprovar quina versió de l’article dipositar en dos bases de dades. per a les revistes internacionals, consulta Sherpa/Romeo, i per a les nacionals, Dulcinea.

Versions dels articles científics i accés obert​

 

Com diposite un llibre, capítol de llibre, congrés, ressenya… en RODERIC?

1. Identificar-se en “El meu RODERIC” amb l’usuari i contrassenya institucionals.
2. Seleccionar l’opció: Començar un nou enviament.
3. Seleccionar l’opció: Investigació > Seleccionar área de coneixement.
4. Emplenar el formulari amb les dades bibliogràfiques sol·licitades.

 

Com diposite material docent en RODERIC?

1. Identificar-se en “El meu RODERIC” amb l’usuari i contrassenya institucionals.
2. Seleccionar l’opció: Començar un nou enviament.
3. Seleccionar l’opció: Docència > Seleccionar área de coneixement.
4. Emplenar el formulari amb les dades bibliogràfiques sol·licitades.

 

Com diposite la meua tesi doctoral en RODERIC?

1. Identificar-se en “El meu RODERIC” amb l’usuari i contrassenya institucionals.
2. Seleccionar l’opció: Començar un nou enviament.
3. Seleccionar l’opció: Tesis doctorals.
4. Emplenar el formulari amb les dades bibliogràfiques sol·licitades.

 

Quins són els beneficis de dipositar en un repositori institucional?

Beneficis de publicar en repositoris institucionals

 

Com puc obtindre un Perfil RODERIC?

Tots els investigadors de la UV amb més de 10 documents dipositats en RODERIC dispondran del seu perfil d’investigador. Si cumpleixes els requisits, pots demanar-ho en roderic@uv.es. Tindras estadístiques de descàrregues, almètriques, integració amb ORCID i més visibilitat en Google Scholar.

 

Com he d’escanejar els documents?

Si s’estas dipositant una versió escanejada del document, cal llegir les següents recomanacions.

Guies per a l’investigador

 Posted by at 1:12 pm

Sorry, the comment form is closed at this time.