Dades en obert

 
  1. Introducció
  2. Horizon 2020 i Horizon Europa
  3. Cita les dades d’investigació
  4. Repositoris per a dipositar les dades
  5. Enllaços d’interés

1-. Introducció

Les dades, la matèria prima amb la qual es fabrica la recerca, són un producte molt valuós en el procés de la investigació.

L’estratègia de l’Open Science (Open Innovation, Open Science, Open to the world) es basa en la construcció comú del coneixement. Aquesta construcció demanda la posada a disposició de la comunitat científica de les dades que s’han fet servir en els projectes d’investigació, per tal de poder continuar amb la recerca en el punt on es va quedar, o poder reproduir-la o replicar-la.

A més, les dades en obert són una garantia de la integritat amb la qual s’ha realitzat l’estudi.

2-. Horizon 2020 i Horizon Europa

Horizon 2020 obliga a dipositar les dades de la recerca finançada pel seu pilot a qualsevol repositori de dades en obert.

Per tal de complir amb les exigències de H2020, els projectes finançats hauran a més de desenvolupar un Pla de Gestió de Dades seguint les recomanacions de FAIR (les dades han de ser “findable, accesible, interoperable  and re-usable” ).

El projecte marc que relevarà Horizon 2020 a partir de 2021 és Horizon Europa, amb l’Open Science com un dels pilars del treball en recerca i innovació.

 

3-. Cita les dades d’investigació

 

4-. Repositoris per a dipositar les dades

Per tal de triar en quin repositori pots dipositar les teues dades, pots seguir les recomanacions elaborades pel CSUC.

5-. Enllaços d’interés

 

Sorry, the comment form is closed at this time.